Personakt

Ioon Ersson

Info om Hjoggböle!.


Barn med ?

Barn:
Erik Jonsson

Noteringar

Hemmanet Nr:7 i sjön Hjoggböle har varit i samma släkts ägo sedan 1500-talet och kanske långt tidigare, tills nu då lantbruksnämnden övertagit detta..

Detta hemman betecknades som Nr:5 i Hjoggböle fram till mitten av 1700-talet.
Omfattade i mittan av 1500-talet, nuvarande Nr:7, Nr:8, och Nr:9 i Hjoggböle.
Ägdes troligen 1543 av Ioon Ersson.
Hemmanet delades på 1500-talets senare del och Nr:9 i Hj.-Forsen blev egen Röök. Dessa hemman troligen skrivna inom Fahlmarks utmarker under 1400-talet.
På 1500-talets senare del brukades gården troligen av bonden Erik Jonsson, son till Ioon Ersson, obs endast antaganden!!!
Denne Erik Jonsson delade hemmanet till sina söner, Erik Eriksson till nuvarande Nr:7 och Nr:8 och Jon Eriksson till nuvarande Nr:9 i Hjoggböle.
På Nr:7 i Hjoggböle fanns som bonde från 1500-talets slut till 1613 Erik Eriksson.

Hämtat ur "Boken om Hjoggböle by's historia".